Transport węgla z kopalni

Wagonowy transport węglowy

Chociaż za oknem jeszcze lato i temperatury panujące na dworze raczej nie skłaniają do myślenia o zimie, zbliża się jednak ona coraz bardziej i za jakiś czas trzeba będzie pomyśleć o zakupie najpopularniejszego środka opałowego, którym jest po prostu węgiel. Zanim jednak trafi on do poszczególnych pieców, musi być najpierw przetransportowany z miejsc wydobycia, czyli kopalni, do określonego odbiorcy.

Przewóz węgla – cała procedura

Wydawać by się mogło, że transport węgla to w zasadzie nic szczególnie skomplikowanego. Pozornie wydaje się bowiem, że wystarczy przecież wydobyć go, załadować do kolejowych wagonów pociągu czy samochodów i wysłać tam, gdzie dana partia została zamówiona. Okazuje się jednak, że nie do końca to wszystko tak właśnie wygląda. Na transport węgla z kopalni bowiem wpływ ma kilka czynników. Istotny jest przede wszystkim rodzaj tego „paliwa opałowego”. Sortyment węgla, czyli jego kategoria wyznaczana na podstawie grubości brył, w znaczący sposób warunkuje to, w jaki sposób i w jakich ilościach surowiec ten będzie transportowany. Kategoria istotna jest także przy doborze narzędzi załadunkowych i formy załadunku. Na ilość i rodzaj transportu ma także wpływ to, do jakiego odbiorcy transport ma dotrzeć. Prywatny odbiorca zamówi przecież tonę lub dwie tegoż „kruszcu”. Zamówienia transportowe zakładów energetycznych czy hutniczych natomiast będą zdecydowanie większe. Kolejnym czynnikiem istotnym dla procesu transportu węgla jest lokalizacja kopalni, z której ma on być przewieziony oraz odległość od niej punktu, do którego ma zostać dostarczony.

Czym przewozić?

Transport węgla to nie tylko kwestia jego ilości, sposobu załadunku i odległości od punktu docelowego. Kwestię istotną stanowi tutaj również dobór formy transportu. Oczywiście jest on zależny nie tylko od ilości transportowanego materiału, ale także od tego, gdzie węgiel ma być dostarczony i jakim środkiem transportu najlepiej do punktu „odbiorczego” dojechać. Często biura handlowe zapewniające transport węgla dysponują własną flotą transportową, co jest niewątpliwym ułatwieniem tak dla zamawiających, jak i dla tych, którzy podejmują się realizacji takiego zamówienia. W takich sytuacjach do przewozu węgla często używa się samochodów o właściwym udźwigu oraz swobodnych możliwościach załadunku i rozładunku. Niekiedy też węgiel transportowany jest w wagonach pociągów towarowych. Jasne również jest to, że do załadunku węgla czy to na samochód, czy to do pociągowego wagonu, konieczne jest skorzystanie z dźwigu, który przerzuci poszczególne bryły tam, gdzie będzie to konieczne.

Byle do celu

Podstawowy cel transportu węgla nie jest jakoś szczególnie trudny do przewidzenia. Chodzi przecież przede wszystkim o to, żeby zamawiający otrzymał transport węgla z kopalni w określonym czasie i na wskazane miejsce. Na pozór nie wydaje się to działaniem jakoś szczególnie skomplikowanym logistycznie, ale, gdyby tak przyjrzeć się temu procesowi bliżej, okaże się, że są to jednak działania wymagające dość dobrej koordynacji i wymuszające konieczność podejmowania trafnych i trudnych decyzji przewozowych. W końcu chodzi o to, żeby całym procesem był usatysfakcjonowany nie tylko zamawiający, ale też ten, kto podejmuje się realizacji transportu i zapewnia jak najwłaściwsze wywiązanie się z tejże procedury.