Klasyfikacja węgla a transport

W odniesieniu do usług przewozowych duże znaczenie ma rodzaj węgla oraz konkretny odbiorca. Produkty przeznaczone dla energetyki czy hutnictwa najczęściej transportowane są w dużych ilościach, natomiast prywatni odbiorcy ograniczają się do jednej czy dwóch ton, które można dostarczyć pojedynczym samochodem ciężarowym. Węgiel dzieli się na tzw. sortymenty, czyli kategorie warunkowane jego grubością. Wyróżnia się 11 głównych sortymentów, wśród których największy, określany, jako kęsy, cechuje się ziarnami o średnicy ponad 20 cm. Najdrobniejszy pył lub muł to ziarna poniżej 1 mm. Pomiędzy skrajnymi wartościami znajdują się jeszcze kostki, orzechy, groszki, grysik i miał. Te kategorie mają spore znaczenie podczas załadunku i wyładunku w transporcie, ponieważ wymagają nieco innych metod oraz sprzętu.