Sprzedaż najlepszej jakości węgla

Węgiel kamienny to jedno z najpopularniejszych paliw, zaraz po ropie naftowej i jej produktach pochodnych zajmujące ważne miejsce w gospodarce. Pomimo rozbudowy miast, ich gazyfikacji i sięgania po różne nowoczesne rozwiązania wciąż jeszcze znaczny procent gospodarstw domowych wykorzystuje węgiel do ogrzewania i gotowania. Jest to również popularne paliwo energetyczne w miejskich elektrociepłowniach oraz w przemyśle gazowniczym, do produkcji koksu, w piecach przemysłowych i generatorach.

Klasyfikacja węgla a transport

W odniesieniu do usług przewozowych duże znaczenie ma rodzaj węgla oraz konkretny odbiorca. Produkty przeznaczone dla energetyki czy hutnictwa najczęściej transportowane są w dużych ilościach, natomiast prywatni odbiorcy ograniczają się do jednej czy dwóch ton, które można dostarczyć pojedynczym samochodem ciężarowym. Węgiel dzieli się na tzw. sortymenty, czyli kategorie warunkowane jego grubością. Wyróżnia się 11 głównych sortymentów, wśród których największy, określany, jako kęsy, cechuje się ziarnami o średnicy ponad 20 cm. Najdrobniejszy pył lub muł to ziarna poniżej 1 mm. Pomiędzy skrajnymi wartościami znajdują się jeszcze kostki, orzechy, groszki, grysik i miał. Te kategorie mają spore znaczenie podczas załadunku i wyładunku w transporcie, ponieważ wymagają nieco innych metod oraz sprzętu.

Kopalnie a organizacja przewozów

Przez wiele stuleci Polska była prawdziwym potentatem w dziedzinie wydobycia węgla. Ogromne złoża w rejonie Górnego Śląska sprawiły, że powstało tam wiele kopalń, które nie tylko przyniosły ogromne wydobycie, w szczytowym okresie sięgające nawet 180 mln ton rocznie, ale przyczyniło się też do całkowitej degradacji środowiska. Pierwsze kopalnie powstały w tym rejonie już w XVII wieku, z czego wiele zostało już zamkniętych z powodu małej rentowności, spadku zapotrzebowania na węgiel, wyczerpania złóż czy też potrzeby ratowania środowiska. Obecnie w Polsce funkcjonuje 40 kopalń, a wydobycie sięga poniżej 80 mln ton rocznie. Od ilości węgla i lokalizacji kopalni zależy też forma transportu węgla - nasze biuro handlowe Topaz może zorganizować transport węgla z kopalni prosto do odbiorcy.

Transport opału

Na wybór właściwej formy transportu węgla z kopalni do odbiorcy wpływa jego ilość oraz systematyczność dostaw. Biur Handlowe Topaz dysonuje własną flotą transportową i rozładunkową, dzięki czemu nasi odbiorcy mogą być zaopatrywani za pomocą specjalnych samochodów ciężarowych o dużym udźwigu. Największe skrzynie są w stanie pomieścić nawet kilkadziesiąt ton węgla. Dzięki specjalnym podnośnikom wyładunek na miejscu przeznaczenia jest szybki i bezproblemowy. Zróżnicowana flota samochodowa pozwala na realizowanie bardzo szerokiej gamy zamówień od jednotonowych po duże partie i niezależnie od wybranego sortymentu.